Strona główna
Technologie druku Zasady współpracy Przygotowanie plików Galeria Kontakt

Oferujemy kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie wykonywania wydruków przestrzennych na podstawie plików z geometrią trójwymiarową. W naszym działaniu kierujemy się kilkoma ważnymi zasadami, które pozwalają uzyskać wysoką jakość, zaufanie i zadowolenie wszystkich, którzy korzystają z naszych usług.

1. Zasada poufności. Jako instytucja kształcąca przyszłych projektantów zdajemy sobie sprawę z istotności problemów ochrony własności intelektualnej i poufności projektów znajdujących się na etapie wdrożenia. Dla tego stworzyliśmy procedury, które zapewniają, że dostęp do powierzonych projektów mają tylko osoby bezpośrednio wykonujące dane zlecenie. Rozumiemy przez to zarówno dostęp do plików, jak i możliwość podejrzenia projektu przez osoby postronne (tak innych klientów, jak i pracowników Wydziału, oraz studentów). Projekty są usuwane z dysków bezpośrednio po wykonaniu zadania.

2. Zasada odpowiedzialności. Wychodzimy z założenia, że za jakość pracy odpowiada człowiek, nie maszyna. Dla tego nie zwalamy nigdy winy na urządzenia, ale też w przypadku każdego projektu dokładnie sprawdzamy możliwości jego wykonania, staramy się wykryć ew. błędy oraz miejsca ryzykowne (trudne lub niemożliwe do wykonania w danej technologii).

3. Zasada indywidualności. Przy tak specyficznej działalności indywidualne podejście do każdego zlecenia jest niedzowne. Każdy projekt indywidualnie analizujemy, staramy się zminimalizować koszty jego wydruku poprzez odpowiednie ustawienie w maszynie i gospodarowanie materiałami. Również indywidualnie ustalamy terminy realizacji. Koszty określamy na podstawie precyzyjnych kalkulatorów analizujących każdy projekt na podstawie wielu parametrów.

4. Zasada kompleksowości. Jesteśmy profesjonalistami - wykonujemy każde zlecenie w takim zakresie, jaki zostanie ustalony na etapie składania zamówienia, jednak nie pozostawiamy zamawiającego z problemem do rozwiązania. W razie potrzeby możemy pomóc, doradzić.